Hipoterapia – zajęcia realizowane w ramach PFRON

Serdecznie zapraszamy na zajęcia Hipoterapii dzieci i młodzież do 18 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności z województwa śląskiego. Zajęcia będą finansowane ze środków PFRON  w ramach projektu pt.: „KOŃ – wszechstronny rehabilitant ciała  i ducha. Edycja V”

lista osób zakwalifikowanych do programu 

Informujemy że zakończono przyjmowanie wniosków na zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci finansowane w całości ze środków PFRON. W poniedziałek zostanie opublikowana lista osób zakwalifikowanych. Natomiast do niedzieli należy dostarczyć zgłoszenie i orzeczenie o niepełnosprawności.

Ilość miejsc dostępnych 20. Decyduje kolejność zgłoszeń i decyzja komisji rekrutacyjnej. Formularz zgłoszeniowy należy przesyłać na e-mail : osrodek.jezdziecki@wp.pl lub składać osobiście w biurze ośrodka. Zajęcia będą realizowane od 1.08.2020 do 30.12.2020.r  W programie uczestniczyć będzie 20 dzieci i każdemu z nich będzie przysługiwało 20 zajęć. Zajęcia będą realizowane przez zatrudnione w Ośrodku hipoterapeutki p. Wioletę Wojniak oraz p. Patrycję Jachowicz.

Wstępnego zapisu można dokonać telefonicznie tel. 606788368 ale niezbędne jest dostarczenie do biura ośrodka dokumentów jak niżej

W załączeniu formularz zgłoszeniowy i zgody.

PFRON-20_Formularz Zgłoszeniowy

do w/wym formularzy załączamy orzeczenie o niepełnosprawności (aktualne)