Bon turystyczny

Informujemy o możliwości płatności w Ośrodku za pomocą Bonu Turystycznego za świadczone przez nas usługi hotelarskie oraz obozy jeździeckie.

Hipoterapia – zajęcia realizowane w ramach PFRON

Serdecznie zapraszamy na zajęcia Hipoterapii dzieci i młodzież do 18 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności z województwa śląskiego. Zajęcia będą finansowane ze środków PFRON  w ramach projektu pt.: „KOŃ – wszechstronny rehabilitant ciała  i ducha. Edycja V”

lista osób zakwalifikowanych do programu 

Informujemy że zakończono przyjmowanie wniosków na zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci finansowane w całości ze środków PFRON. W poniedziałek zostanie opublikowana lista osób zakwalifikowanych. Natomiast do niedzieli należy dostarczyć zgłoszenie i orzeczenie o niepełnosprawności.

Ilość miejsc dostępnych 20. Decyduje kolejność zgłoszeń i decyzja komisji rekrutacyjnej. Formularz zgłoszeniowy należy przesyłać na e-mail : osrodek.jezdziecki@wp.pl lub składać osobiście w biurze ośrodka. Zajęcia będą realizowane od 1.08.2020 do 30.12.2020.r  W programie uczestniczyć będzie 20 dzieci i każdemu z nich będzie przysługiwało 20 zajęć. Zajęcia będą realizowane przez zatrudnione w Ośrodku hipoterapeutki p. Wioletę Wojniak oraz p. Patrycję Jachowicz.

Wstępnego zapisu można dokonać telefonicznie tel. 606788368 ale niezbędne jest dostarczenie do biura ośrodka dokumentów jak niżej

W załączeniu formularz zgłoszeniowy i zgody.

PFRON-20_Formularz Zgłoszeniowy

do w/wym formularzy załączamy orzeczenie o niepełnosprawności (aktualne)

Otwarte Mistrzostwa Śląska w Ujeżdżeniu oraz Zawody Regionalne 11-13.09.2020

Serdecznie zapraszamy na pierwsze po przerwie zawody konne w ujeżdżeniu – Otwarte Mistrzostwa Śląska oraz Zawody Regionalne w Ujeżdżeniu rozgrywane w Ośrodku w Zbrosławicach.

Termin zawodów 11-13.09.2020 ; Termin Zgłoszeń 28.08.2020

W załączniku propozycje zawodów: Propozycje O MŚl ZR. w ujezdzeniu 11-13.09.2020

Równocześnie informujemy, że ze względu na COVID 19 – zawody rozgrywane będą z zachowaniem reżimów sanitarnych. Na terenie Ośrodka obowiązuje : zachowanie dystansu, częsta dezynfekcja rąk, noszenie maseczek w pomieszczeniach zamkniętych (w tym także w stajni).  Wchodzenie do loży jury niewskazane, wszystkie sprawy należy załatwiać z zachowaniem min. 1,5 odległości na przestrzeni otwartej. Wszystkie opłaty należy wnosić na konto klubu  podane w propozycjach zawodów.

Obozy 2020 jak będą wyglądały u nas w tym roku

Obozy  2020

Obozy młodzieżowe – 6 turnusów – pełna oferta w załączniku – Obozy 2020 oferta (aktualizacja V 2020) przedłużenie promocji na turnusy IV, V, VI

Na obóz oprócz karty kolonijnej wraz z dzieckiem dzieckiem należy przywieź oświadczenie Oświadczenie rodzice obóz (Covid)

a osoby które podczas obozu zamierzają zdawać odznaki muszę przywieź dodatkowo  wypisane przez rodziców oświadczenie które jest wysyłane do PZJ  – RODO osoba niepełnoletnia

Jak będzie wyglądać obóz w tym roku – zgodnie z wytycznymi.

Dzieci które chcą przyjechać na obóz muszą być zdrowe i muszą posiadać pisemne oświadczenie rodziców o stanie zdrowia i o tym, czy dziecko choruje na jakieś choroby przewlekłe). Na obóz i kolonie nie będą mogły być przyjęte dzieci, które na 14 dni przed obozem miały  kontakt z osobami skierowanymi na 14-dniową kwarantannę lub były podejrzewane o zakażenie koronawirusem. Niestety w przypadku zachorowania gdy dziecko będzie miało objawy chorobowe, rodzice muszą bezzwłocznie zabrać je z obozu.

Pan Robert zadba o nasze zdrowie i regularnie będzie nam mierzył temperaturę.

Grupy wychowawcze – dzieci do lat 10 grupy max – 12 osób, dzieci pow. lat 10 grupy – max 14 osób.

Podczas obozu rodzice nie odwiedzają dzieci. Rodzice lub osoby, które dowiozły dzieci na obóz nie mają prawa wstępu na wydzielony teren zamieszkania dzieci.

Teren obozu będzie dodatkowo ogrodzony przed możliwością wejścia na wydzielony teren obozu osób, które przychodzą na jazdy konne.

Nie będzie wycieczek do agua parku, kina oraz sztolni.

Rezygnujemy z fakultatywnych zajęć plastycznych.

Wszystkie inne zajęcia zostają a wychowawcy i instruktorzy zatroszczą się o to abyście się dobrze bawili i zdecydowanie nie mieli czasu na nudę.

Terminy obozów:

Obozy młodzieżowe 10-18 lat   terminy 27.06-07.07 ; 08.07-18.07; 19.07-29.07; 30.07-09.08; 10.08-20.08; 21.08-28.08

Półkolonie jeździeckie termin: 21.08-27.08

Półkolonie muzyczno konne termin: 8.07-17.07 i 19.07-28.07.2019

oferta półkolonii w załączniku Półkolonie 2020 aktualizacja

Zapisy od 07.01.2020

Sesje zdjęciowe

Na obozach wykonywane są profesjonalne sesje zdjęciowe dla uczestników obozu .

Ze względu na to, że autorka zdjęć nie chce tracić na jakości są one dostępne tylko na  dysku  google
Link do sesji zdjęciowej
I turnus  : https://drive.google.com/folderview?id=1XGSJ9f26CwJoUJNsoYPfm00DvzilhiUz
II turnus : https://drive.google.com/folderview?id=1nMmcZPsbnHFrSV4rMVn5khDuUCJFYDgd
więcej zdjęć oraz filmów na stronie facebook Obozy Jeździeckie Zbrosławice Śląsk

Odznaki egzamin wakacje 2020

Egzaminy na odznaki PZJ –  wakacje.2020 

Najpierw sprawy formalne  przed stajnią sportową bądź w środku w stajni rekreacyjnej w przypadku deszczu.

Lista startowa 16.07.2020 Egzamin odznaki wakacje 16.07.2020

Wstęp na wydzielony teren ośrodka dla obozu jeździeckiego – zabroniony

w wakacje egzaminy na odznaki 16.07. (brak miejsc) ; 27,07; 07.08; 18.07; 27.08

Egzamin zostanie przeprowadzony z zachowaniem reżimów sanitarnych obowiązujących na terenie Ośrodka.

Proszę do minimum ograniczyć liczbę osób towarzyszących.

W wakacje Przyjazd do Zbrosławic ok godz. 15. 

egzamin ujeżdżenia zaczynamy o godz. 15.30.

 

 

 

Obowiązkowo należy przywieź ze sobą wypisane oświadczenie Oświadczenie RODO (wszystkie 3 strony – ale tylko te kogo dotyczą albo pełnoletni albo niepełnoletni)

Odznaki informacje ogólne

RODO osoba niepełnoletnia

RODO osoba pełnoletnia

odznaka brazowa – pytania WERSJA poprawiona

odznaka srebrna – pytania WERSJA poprawiona_0

 

 

Uwaga: osoby chcące zdawać odznaki oraz planujące starty w zawodach – nowe Przepisy – PZJ wprowadza obowiązek korzystania z kamizelek ochronnych dla wszystkich jeźdźców do 15 roku życia, pozostałym osobom czyli od 16 lat kamizelka jest zalecana ale nie obowiązkowa.

Artykuł 256 Przepisów w skokach

1.7.
Zawodnicy do lat 15 włącznie zobowiązani są startować w kamizelkach ochronnych.
Uwaga: kamizelki ochronne powinny być jak najlepsze, chroniące ciało młodego zawodnika.
Przepisy celowo nie określają jakości kamizelki, podobnie jak kasku, pozostawiając decyzję
rodzicom i opiekunom. Dopuszcza się wszelkiego rodzaju kamizelki ochronne, w tym tzw.
„żółwiki

Nowe przepisy dot. odznak obowiązujące od 1.04.2019 link do dokumentu  http://pzj.pl/node/16913883

Zapraszamy

 

Od 4 maja zapraszamy na jazdy i rehabilitację

Od  4 maja zapraszamy ponownie do Zbrosławic na jazdy konne oraz na rehabilitacyjną jazdę konną – hipoterapię – telefony do instruktorów dostępne w dziale kontakt.

Równocześnie informujemy, że

W związku z COVIT 19 nastąpiły zmiany w regulaminie korzystania z Ośrodka Jeździeckiego i jego usług

  1. Płatność za jazdy konne tylko elektronicznie karta, blik, przelew
  2. Na terenie ośrodka jeździeckiego jest obowiązek noszenia maseczek zarówno przez osoby uczestniczące w zajęciach jak i osoby postronne . Osoby towarzyszące: 1 osoba towarzysząca do 1 jeźdźca. Obowiązek noszenia maseczek nie dotyczy czasu jazdy.
  3. Na terenie Ośrodka nie wypożycza się żadnych elementów stroju jeździeckiego w tym także kasków jeździeckich.
  4. Jeźdźcom zaleca się stosowanie rękawiczek zarówno podczas jazdy jak i podczas zajęć pielęgnacyjnych w stajni
  5. Wszystkim osobom wchodzącym do stajni zaleca się dezynfekcje rąk.

Komunikaty OJ Zbrosławice – koronawirus

Komunikat z dnia 03.05.2020r.

W związku z uruchomieniem przez premiera RP  jazd konnych rekreacyjnych i sportowych informujemy, że od dnia 4 maja b.r. na terenie Ośrodka Jeździeckiego  Zbrosławice odbywać się  będą jazdy rekreacyjne.

Proszę pamiętać, że liczba uczestników na jednej ujeżdżalni nie może przekroczyć  6 jeźdźców.

Jazdy rekreacyjne odbywać się będą wg szczegółowo opracowanego harmonogramu.

Instruktorzy prowadzący działalność zarobkową na terenie Ośrodka Jeździeckiego Zbrosławice proszeni są o przestrzeganie ilości  koni na jednej ujeżdżalni – 3 konie rekreacyjne + max. 3 konie prywatne.

Liczba uczestników 6 dotyczy tylko i wyłącznie placów otwartych, więc w mniejszej ilości koni możemy również prowadzić zajęcia na krytych ujeżdżalniach. Proszę pamiętać, że w godzinach popołudniowych dla uczestników zajęć dostępny jest także hipodrom.

Niniejszym unieważnia się wszystkie wcześniejsze komunikaty.

Za wyjątkiem czasu jazdy na terenie ośrodka obowiązuje noszenie maseczek.

Finał Halowego Pucharu Śląska w Skokach przez Przeszkody, HZRiT 20-22.03.2020 zawody odwołane

Komunikat PZJ
W związku z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) pandemii koronawirusa, a także odwołaniem zajęć w szkołach, przedszkolach i na uczelniach wyższych przez Ministerstwo, Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego podjął decyzję o odwołaniu wszystkich jeździeckich imprez sportowych rozgrywanych od 16 marca 2020 do czasu odwołania środków nadzwyczajnych przez władze państwowe. Dokładna data przywrócenia rywalizacji podjęta będzie w odrębnej uchwale.

 

HZR-B HZT-B 7-8.03.2020 III Eliminacje do Halowego Pucharu Śląska

Serdecznie zapraszamy zawodników i widzów na Halowe Zawody Regionalne i Towarzyskie będące równocześnie eliminacjami do Halowego Otwartego Pucharu Śląska w Skokach przez Przeszkody organizowane w Ośrodku Jeździeckim w Zbrosławicach w dniach  7-8.03.2020 r.

 

PROPOZYCJE 7-8.03.2020 HZR-B + Elim HP Śl

listy startowe

07.03.2020 sobota Listy startowe sobota 07.03.2020

08.03.2020 niedziela listy startowe niedziela 8.03.2020

wyniki

I Eliminacje Wyniki 08-09.02.2020

II Eliminacje HZR-B 29.02-01.03.2020 Wyniki

III Eliminacje Wyniki HZRiT-B 7-8.03.2020

Zgłoszenia poprzez panel zgłoszeniowy: www.equita.pl

na bieżąco zgłoszenia, wyniki i komunikaty można śledzić na www.equita.pl