Bezpłatne Zajęcia Rehabilitacyne na koniach – Hipoterapia

Poniżej lista osób zalwalifikowanych do projektów. Osoby zakwalifikowane do projektu prosimy o kontakt z hipoterapeutami z panią Wiolą od 1.05.2023 a z panią Klaudią od 7 Maja

Informujemy, że od 1 maja ruszamy z dwoma kolejnymi projektami finansowanymi ze środków PFRON. Zapraszamy na bezpłatne zajęcia Hipoterapii dla dzieci do lat 18 z województwa śląskiego z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności. Do każdego z projektów zostanie przyjęte 15 osób (razem 30 osób)
Rekrutacja chętnych od soboty 22 kwietnia do czwartku 27 kwietnia. Ogłoszenie wyników rekrutacji 28 kwietnia.  Dokumenty dostarczamy tylko i wyłącznie do Zbrosławic.
W sobote 22.04. biuro czynne do godz. 14 – można składać wnioski, pozostałe osoby zapraszamy od poniedziałku do środy w godz. 8-15 lub w czwartek z rana.  W piątek ogłoszenie wyników – zakwalifikowanych do projektu osób.

Załączniki (Promyk dzieci młodsze, PCHiP dzieci starsze – składamy tylko dokumenty do jednego projektu, w przypadku zakwalifikowania do drugiego projektu wypisanie nowych dokumentów po ogłoszeniu wyników rekrutacji)

Projekt wszechstronny Rehabilitant ciała i ducha (15 osób) preferowane dzieci do 10 lat i max 35 kg (Hipoterapeuta p. Wiola i kuc Olimp)

PFRON-23_Formularz Zgłoszeniowy Promyk

PFRON-23_Regulamin Promyk

PFRON-23_RODO.Promyk

PFRON-23_Ankieta początkowa.Promyk

Oświadczenie rodzica hipoterapia

Należy załączyć orzeczenie o niepełnosprawności

Projekt PChiP (15 osób) preferowane dzieci  od 10 lat (Hipoterapeuta p. Klaudia i konik Całka)

PFRON-23_Formularz Zgłoszeniowy PCHiP

PFRON-23_Regulamin PCHiP

PFRON-23_Zgoda RODO PCHiP

PFRON-23_Ankieta początkowa PCHiP

Oświadczenie rodzica hipoterapia

Należy załączyć orzeczenie o niepełnosprawności

Przeciwwskazania do udziału w zajęciach

– Uczulenie na sierść, pot lub zapach konia.

– Nie wygojone rany, choroby skóry, pasożyty.

– Nietolerancja tej formy terapii przez pacjenta, np. niepohamowany lęk.

– Odklejanie siatkówki, wzmożone ciśnienie śródgałkowe.

– Brak kontroli głowy w rozwoju motorycznym i czynnej pozycji siedzącej.

– Wodogłowie bez wszczepionej zastawki.

– Niestabilność kręgów szyjnych występująca np. w zespole Down’a.

– Zwichnięcia i podwichnięcia stawów biodrowych.

– Skoliozy powyżej 20° wg Coba oraz progresujące skoliozy idiopatyczne.

– Choroby mięśni przy sile mięśni ocenianej poniżej 3 punktów w skali Lowetta.

– Pogorszenie stanu w zespołach neurologicznych, stanach po urazach czaszkowo-mózgowych, ADHD, chorobach mięśni.

– Ostre stany chorób i zaburzeń psychicznych, ostre choroby infekcyjne,

– Padaczka

-. Ze względu na że konie używane do Hipoterapi w naszym ośrodku są średniego wzrostu – waga do 65 kg