Odznaki. Uwaga od 1.04.2019 nowe przepisy

Egzamin na odznaki

Najbliższy egzamin 16.02.2019 r. godz. 9.00 po zmianach Egzamin 16.02.2019 listy startowe

Przyjazd do Zbrosławic godz. 8.15.  (czyli po godz. 8 a nie przed godz. 8)

 

Obowiązkowo należy przywieź oświadczenie ze sobą Oświadczenie RODO a osoby zdające poprawki kopię protokołu. Przyjmowane będą tylko pełne zgłoszenia zgodnie z załącznikiem odznaki informacje ogólne

Odznaki informacje ogólne

Odznaki Jeździeckie PZJ – Oświadczenie i Klauzula Informacyjna RODO

Uwaga: osoby chcące zdawać odznaki oraz planujące starty w zawodach – nowe Przepisy – PZJ wprowadza obowiązek korzystania z kamizelek ochronnych dla wszystkich jeźdźców do 15 roku życia, pozostałym osobom czyli od 16 lat kamizelka jest zalecana ale nie obowiązkowa.

Artykuł 256 Przepisów w skokach

1.7.
Zawodnicy do lat 15 włącznie zobowiązani są startować w kamizelkach ochronnych.
Uwaga: kamizelki ochronne powinny być jak najlepsze, chroniące ciało młodego zawodnika.
Przepisy celowo nie określają jakości kamizelki, podobnie jak kasku, pozostawiając decyzję
rodzicom i opiekunom. Dopuszcza się wszelkiego rodzaju kamizelki ochronne, w tym tzw.
„żółwiki

Nowe przepisy dot. odznak obowiązujące od 1.04.2019 link do dokumentu  http://pzj.pl/node/16913883

Zapraszamy