Hipoterapia – bezpłatne zajęcia dla dzieci

Bezpłatne zajęcia Hipoterapii dla dzieci do lat 18 z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności.

Uprzejmie informuję, że wzorem lat ubiegłych będą realizowane bezpłatne zajęcia Hipoterapii. W tym roku w ramach dwóch projektów zostanie przejęte 30 dzieci po 15 osób na każdy z projektów.

W załącznikach formularze zgłoszeniowe. Pozostałe dokumenty muszą być uzupełnione dopiero po zakwalifikowaniu do projektu. Zgłoszenia dostarczamy tylko i wyłącznie do Zbrosławic

Zgłoszenia do niedzieli 21.05.2022

 UKJ_PFRON-22_Formularz Zgłoszeniowy

 PCHip_PFRON-22_Formularz Zgłoszeniowy

 

Przeciwwskazania do udziału w zajęciach

– Uczulenie na sierść, pot lub zapach konia.

– Nie wygojone rany, choroby skóry, pasożyty.

– Nietolerancja tej formy terapii przez pacjenta, np. niepohamowany lęk.

– Odklejanie siatkówki, wzmożone ciśnienie śródgałkowe.

– Brak kontroli głowy w rozwoju motorycznym i czynnej pozycji siedzącej.

– Wodogłowie bez wszczepionej zastawki.

– Niestabilność kręgów szyjnych występująca np. w zespole Down’a.

– Zwichnięcia i podwichnięcia stawów biodrowych.

– Skoliozy powyżej 20° wg Coba oraz progresujące skoliozy idiopatyczne.

– Choroby mięśni przy sile mięśni ocenianej poniżej 3 punktów w skali Lowetta.

– Pogorszenie stanu w zespołach neurologicznych, stanach po urazach czaszkowo-mózgowych, ADHD, chorobach mięśni.

– Ostre stany chorób i zaburzeń psychicznych, ostre choroby infekcyjne,

– Padaczka