Hipoterapia – bezpłatne zajęcia dla dzieci – Wyniki rekruracji

W załączniku lista osób przyjętych na bezpłatne zającia Hipoterapii

Hipoterapia 2024-osoby zakwalifikowane

 

Bezpłatne zajęcia Hipoterapii dla dzieci do lat 18 z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności. Zgłoszenia do 23 marca 2024 do godz. 18

Tylko osoby z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności.

Do projektu PCH będzie przyjęte 15 dzieci Projekt PCH dokumenty rekrutacyjne

 

Do projektu UKJ Promyk będzie przyjęte 15 dzieci Projekt Promyk dokumety rekrutacyjne

Kolejność zgłoszeń nie decyduje o przyjęciu.

Kompletne domunenty należy przynosić bezposrednio do biura lub wrzucać w zamkniętej kopercie do skrzynki pocztowej przy biurze.

Dokumenty skladamy tylko do jednego projektu , w przypadku zakwalifikowania do drugiego projektu (innego niż złożony) po ogloszeniu wyników niezbędne będzie powtórne wypisanie dokumentów.

Listy osób zakwalifikowanych zostana opublikowane do dnia 4 kwietnia 2024

Przeciwwskazania do udziału w zajęciach

– Uczulenie na sierść, pot lub zapach konia.

– Nie wygojone rany, choroby skóry, pasożyty.

– Nietolerancja tej formy terapii przez pacjenta, np. niepohamowany lęk.

– Odklejanie siatkówki, wzmożone ciśnienie śródgałkowe.

– Brak kontroli głowy w rozwoju motorycznym i czynnej pozycji siedzącej.

– Wodogłowie bez wszczepionej zastawki.

– Niestabilność kręgów szyjnych występująca np. w zespole Down’a.

– Zwichnięcia i podwichnięcia stawów biodrowych.

– Skoliozy powyżej 20° wg Coba oraz progresujące skoliozy idiopatyczne.

– Choroby mięśni przy sile mięśni ocenianej poniżej 3 punktów w skali Lowetta.

– Pogorszenie stanu w zespołach neurologicznych, stanach po urazach czaszkowo-mózgowych, ADHD, chorobach mięśni.

– Ostre stany chorób i zaburzeń psychicznych, ostre choroby infekcyjne,

– Padaczka