Hipoterapia zajęcia finansowane ze środków PFRON wyniki rekrutacji

Lista zakwalifikowanych w załączniku – Hipoterapia 2019 wyniki rekrutacji

Serdecznie zapraszamy na zajęcia Hipoterapii dzieci i młodzież do 18 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności z województwa śląskiego. Zajęcia będą finansowane ze środków PFRON  w ramach projektu pt.: „KOŃ – wszechstronny rehabilitant ciała  i ducha. Edycja IV”” 

Ilość miejsc dostępnych 16. Decyduje kolejność zgłoszeń i decyzja komisji rekrutacyjnej. Formularz zgłoszeniowy należy przesyłać na e-mail : osrodek.jezdziecki@wp.pl lub składać osobiście w biurze ośrodka.

Regulamin uczestnictwa w projekcie PFRON-19_Regulamin

W załączniku karta zgłoszeniowa PFRON-19_Formularz Zgłoszeniowy

PFRON-19_Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (1)

Do karty zgłoszeniowej należy obowiązkowo dołączyć:

Aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenia o
niepełnosprawności, lub aktualnego orzeczenia równoważnego (orzeczenie lekarza
orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenia o zaliczeniu do jednej z grup
inwalidów