Komunikat OJ Zbrosławice w związku z stanem epidemii ogłoszonym przez Premiera RP

KOMUNIKAT

Ośrodka Jeździeckiego Zbrosławice z dnia 24.03.2020r.

W związku ze stanem epidemii ogłoszonym przez Premiera RP i wprowadzeniu   zaostrzonych wytycznych  :

Informujemy,  co następuje:

 • Ośrodek zamknięty dla spacerowiczów i osób postronnych.
 • Godziny pracy biura Ośrodka: 8-12 – zalecany kontakt telefoniczny lub e-mail.

Rekreacja i Hipoterapia:

 • Wszystkie jazdy rekreacyjne zostają zawieszone do odwołania, również terminowość realizacji karnetów.
 • Kadra instruktorska zawieszona jest w wykonywaniu czynności służbowych do odwołania.
 • Hipoterapia – terapeutyczna jazda konna zawieszona do odwołania.
 • Praca instruktorów hipoterapii – zawieszona jest w wykonywaniu czynności służbowych do odwołania.

Sport i pensjonat dla koni

 • W związku z ryzykiem wystąpienia wypadku lub urazu WSZYSTKIE treningi sportowe są zawieszone do odwołania.
 • Równocześnie wycofana jest możliwość działalności zarobkowej wszystkich pozostałych trenerów i instruktorów zatrudnionych w firmie Ośrodek Jeździecki Zbrosławice jak i poza nią – do odwołania.
 • Właścicieli koni zobowiązuje się do zapewnienia koniom ruchu w godz. 8-20 w liczbie nie więcej niż –  3 właścicieli (bądź jeźdźców) w danym przedziale czasowym – 1 godz. na 1 konia
 • Grafik do indywidualnego ustalenia za pomocą portali społecznościowych.
 • Maksymalnie jeden pełnoletni jeździec do jednego konia (max 3) lub jeden niepełnoletni jeździec + rodzic (max 6 osób).
 • Użytkowanie infrastruktury Ośrodka  pozwala aby 1koń był na 1 ujeżdżalni.
 • Jednocześnie informujemy, że zakres prac usługodawcy pensjonatu dla koni będzie wykonywany w normalnym trybie tj.: karmienie, obrządek, karuzela, paddoki – (zgodnie z umową)
 • We wtorki stajnia czynna tak jak  i w pozostałe dni do godz. 20.00 -do odwołania
 • Komunikat odnośnie soboty i niedzieli zostanie nadany w późniejszym czasie