Odznaki nowe przepisy od 1.01.2022

N owe przepisy dotyczące egzaminów na odznaki jeździeckie zatwierdzone uchwałą Zarządu PZJ nr U/3367/10/Z/2021 z dnia 18.12.2021 r a obowiązują od dnia 1.01.2022 roku. Jest bardzo wiele zmian w stosunku do dotychczasowych przepisów, z najistotniejszych jest to, że warunkiem przystąpienia do egzaminu na brązową odznakę jest posiadanie odznaki Jeżdżę Konno. Ponadto przywrócono egzaminy poprawkowe ale Dopuszcza się poprawkę z jednej części egzaminu (skoki albo teoria). Osobom które zamierzają zdawać odznaki zalecamy zapoznanie się z nowymi przepisami.

system-odznak-17-12-2021-clean-1

Odznaki informacje ogólne 2022