Strefa czerwona

W związku z ogłoszeniem w całej Polsce strefy czerwonej.
Informujemy, że
– na terenie Ośrodka obowiązuje zasada DDM – dystans, dezynfekcja, maseczki
– jazdy konne pozostają bez zmian
– osoby towarzyszące jeźdźcom prosimy ograniczyć do niezbędnego minimum
– osoby niekorzystające z jazd proszone są o nie wchodzenie do stajni i na krytą ujeżdżalnie
– obowiązuje zakaz zgromadzeń powyżej 5 osób
– zawody sportowe oraz egzaminy na odznaki bez publiczności