Składki klubowe i Licencje 2020

Przypominamy klubowiczom, że składki klubowe wpłacamy na konto klubu a nie konto Ośrodka.

Dane do przelewów składek LZJ Drama Zbrosławice ul. Wolności 28, 42-674 Zbrosławice nr konta 90 8463 0005 2002 0022 1740 0001 lub 63 8463 0005 2002 0022 1740 0002 w treści przelewu wpisujemy składki klubowe za rok … lub m-ce …. i imię i nazwisko członka klubu

Składki junior do 15 lat – 10 zł. za m-ce, junior od 16 lat i osoby uczące się od 16 r.ż. 15 zl. m-ce , seniorzy – 20 zł. m-ce. Składki najlepiej wnosić 1 raz lub 2 razy w roku (czyli za 6 miesięcy lub za 12 miesięcy)

………………..

Aby uniknąć na początku roku długiego oczekiwania na wydanie licencji, dlatego warto już teraz kupować licencje na rok 2020
Wysyłka druków licencyjnych i rejestracyjnych

do PZJ na adres oplaty@pzj.pl

dla zawodnika:

W treści wiadomości e-mail wpisać: Proszę o wydanie licencji dla ………. w załączniku druk licencyjny (opieczętowany i podpisany przez klub), Oświadczenie RODO, klauzula informacyjna,  badania lekarskie RODO WNIOSEK o licencje zawodnika 2018_0 (1) (apropo rodo do klauzuli wypisujemy tylko te 2 strony które nas dotyczą junior nie wypisuje części seniorskiej i odwrotnie)

Do PZJ płacimy dopiero po otrzymaniu Faktury

do WZJ dla zawodnika RODO_oswiadczenie_pelnoletni zawodnik_wniosek_licencyjny RODO_oswiadczenie_niepelnoletni potwierdzenie zapłaty

ŚZJ e-mail –  biuro@szj.info.pl

Licencja dla konia należy wpisać: Proszę o wydanie licencji rocznej dla (IMIĘ KONIA I obowiązkowo) numer paszportu

Rejestracja konia druk  PZJ  Zgłoszenie konia do rejestracji w PZJ-2 (2)

Rejestracja konia druk  ŚZJ rejestracja_konia szj

PZJ e-mail –  oplaty@pzj.pl

Ważne – Aby wystąpić o licencję należy mieć  uregulowane składki klubowe za 2019 rok – warunek niezbędny do podpisania wniosku o licencje przez zarząd klubu.