Projekt finansowany ze środków PFRON – KOŃ – wszechstronny rehabilitant ciała i ducha. Edycja VI

Zakończył się proces rekrutacji do Projektu „KOŃ – wszechstronny rehabilitant ciała i ducha. Edycja VI.” współfinansowanego ze środków PFRON. W bieżącym roku komisja miała wyjątkowo trudne zadanie; do uczestnictwa w projekcie zgłosiło się dwukrotnie więcej chętnych niż było miejsc. Dlatego z żalem informujemy, ze nie wszystkich mogliśmy przyjąć.
W załączniki lista osób zakwalifikowanych Hipoterapia Pefron 2021
……………………………….
Ośrodek Jeździecki Zbrosławice informuje, że w okresie od 1 maja 2021 do lutego 2022 (z przerwą od 26.06-30.08) realizowane będą zajęcia Hipoterapii dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności z województwa śląskiego. Zajęcia będą finansowane ze środków PFRON w ramach projektu pt.: „KOŃ – wszechstronny rehabilitant ciała i ducha. Edycja VI.
W programie udział 20 dzieci a każdemu z nich przysługiwać będzie 32 zajęcia po 0,5 godziny każde.
W załącznikach wnioski do wypisania przez chętnych na podstawie których, odbędzie się zakwalifikowanie uczestników do udziału w projekcie przez komisje kwalifikacyjną.
Dostarczanie dokumentów od poniedziałku do czwartku 22.04.2021 r. do biura Ośrodka Jeździeckiego w Zbrosławicach.
Dokumenty dostarczamy do biura w godzinach 8-15 lub wrzucamy do skrzynki pocztowej przed biurem umieszczonej na  Domku nr 1 w koszulce foliowej lub zaklejonej kopercie.
Dokumenty muszą być kompletne i podpisane.
W załącznikach 4 dokumenty do złożenia
 wraz z w/wym. dokumentami dostarczamy kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności
Bezwzględne przeciwwskazania do udziału w zajęciach
– Uczulenie na sierść, pot lub zapach konia.
– Nie wygojone rany, choroby skóry, pasożyty.
– Nietolerancja tej formy terapii przez pacjenta, np. niepohamowany lęk.
– Odklejanie siatkówki, wzmożone ciśnienie śródgałkowe.
– Brak kontroli głowy w rozwoju motorycznym i czynnej pozycji siedzącej.
– Wodogłowie bez wszczepionej zastawki.
– Niestabilność kręgów szyjnych występująca np. w zespole Down’a.
– Zwichnięcia i podwichnięcia stawów biodrowych.
– Skoliozy powyżej 20° wg Coba oraz progresujące skoliozy idiopatyczne.
– Choroby mięśni przy sile mięśni ocenianej poniżej 3 punktów w skali Lowetta.
– Pogorszenie stanu w zespołach neurologicznych, stanach po urazach czaszkowo-mózgowych, ADHD, chorobach mięśni.
– Ostre stany chorób i zaburzeń psychicznych, ostre choroby infekcyjne,