Przekaż 1 % podatku Kubusiowi

Przekaż 1 % swojego podatku

Fundacja „Zdążyć z pomocą” z dopiskiem Jakub Płaneta,  01-685 Warszawa, ul. Łomiańska 5,  KRS 0000037904

indywidualne wpłaty można kierować na konto:

41 1240 1037 1111 0010 1321 9362,   tytułem Darowizna na leczenie i rehabilitację – Jakub Płaneta 8218

chłopczyk ma 11 lat,  urodził się z porażeniem mózgowym i jeszcze  nie chodzi