Zawody 2017

ROK 2017

Lp. Nazwa Zawodów Data zawodów Propozycje zawodów Wyniki zawodów Uwagi
1 Halowe Zawody Regionalne w Skokach oraz Eliminacje do Halowego Pucharu Śląska 25-26.02.2017 PROPOZYCJE 25-26.02.2017 HZR-B + Elim HP Śl
Wyniki_HZRiT_Zbroslawice 25-26.02.2017 wyniki kpl
2 Halowe Zawody Ogólnopolskie + CDN w Ujeżdżeniu oraz Halowe Zawody Regionalne w Ujeżdżeniu 3-5.03.2017 Zbroslawice_HZR-A HZT-A 4-5.03.2017 HZR-A_Zbroslawice 03-05.03.2017 Wyniki koncowe
3 Halowe Zawody Ogólnopolskie Dzieci i Młodzieży w Skokach 17-19.03.2017 Propozycje HZO DiM 2017 Wyn._kpl_HZO_DiM_Zbroslawice 17-19.03.2017
4 Halowe Zawody Regionalne oraz Eliminacje do Halowego Pucharu Śląska w Skokach 17-19.03.2017 PROPOZYCJE 17-19.03.2017 HZR-B + Elim HP Śl Wyn._kpl_HZR_Zbroslawice 17-19.03.2017
5 Halowe Zawody Regionalne w Skokach oraz Eliminacje do Halowego Pucharu Śląska Finał Halowego Pucharu Śląska 1-2.04.2017 PROPOZYCJE 1-2.04.2017
Wyn._1d_HZR_Zbroslawice 01.04.2017
Wyn._2d_HZR_Zbroslawice 01-02.04.2017
6 Otwarte Mistrzostwa Śląska i Halowe Zawody Ogólnopolskie w Ujeżdżeniu 25-27.08.2017 SKRYGOWANE Propozycje O MŚl +ZR. w ujezdzeniu 26-27.08
Wyniki Mistrzostw Pełne
7 Halowe Zawody Regionalne w Skokach 7-8.10.2017 PROPOZYCJE 7-8.10.2017 HZR-B.
Braki Zbrosławice
 Wyn._1d_HZRiT_Zbroslawice_07_08.10.2017

Wyn._2d_HZRiT_Zbroslawice_07_08.10.2017

8 Otwarte Zimowe Mistrzostwa Śląska Kucy gr 1, kucy gr 2, Amatorów i kat. OPEN w Skokach przez Przeszkody oraz Halowe Zawody Regionalne w Skokach 10-12.11.2017 PROPOZYCJE ZMŚl + HZR-B XI 2017 wersja II
Wyniki ostateczne mistrzostw
Wyniki 10-12.11.2017
9 Halowe Zawody Ogólnopolskie w Ujeżdżeniu 24-26.11.2017
10 Otwarte Zimowe Mistrzostwa Śląska oraz Halowe Zawody Regionalne w Ujeżdżeniu 24-26.11.2017 Zbroslawice_HZR-A HZT-A 25-26.11.2017 HZR-A_Zbroslawice_25-26.11.2017-Wyniki

HZR-A_Zbroslawice_25-26.11.2017-WYNIKI_MISTRZOSTW (1)

11 Otwarte Zimowe Mistrzostwa Śląska Juniorów Młodszych, Juniorów i Seniorów oraz Halowe Zawody Regionalne w Skokach przez Przeszkody 8-10.12.2017  PROPOZYCJE Hal. Mistrzostw Śl + HZR-B 2017  Piatek_wyniki_HMSL_HZR_HZT_Zbroslawice_08-10.12.2017

Sobota_wyniki_HMSL_HZR_HZT_Zbroslawice_08-10.12.2017

Niedziela_wyniki_HMSL_HZR_HZT_Zbroslawice_08-10.12.2017

Wyniki_HMSL_Zbroslawice_08-10.12.2017

Druk zgłoszeń na zawody do pobrania ZGŁOSZENIE DO ZAW druk

 

ROK 2016

Lp. Nazwa Zawodów Data zawodów Propozycje zawodów Wyniki zawodów Uwagi
1 Halowe Zawody Regionalne w Skokach oraz Eliminacje do Halowego Pucharu Śląska 20-21.02.2016 PROPOZYCJE 20-21.02.2016 HZR-B + Elim HP Śl.1
HZR_B__el_Pucharu_Slaska_Zbroslawice 21.02.2016_Wyniki
odbyły się
2 Halowe Zawody Ogólnopolskie + CDN w Ujeżdżeniu 04-06.03.2016 Zbroslawice_HZO-A_4-5.6.03.2016
HZO-A Zbrosławice Wyniki-KPL 4-6.03.2016
odbyły się
3 Halowe Zawody Regionalne w Ujeżdżeniu 04-06.03.2016 Propozycje HZR. w ujezdzeniu 4-6.03.2016 HZR-A Zbrosławice Wyniki-KPL 4-6.03.2016
odbyły się
4 Halowe Zawody Ogólnopolskie Dzieci i Młodzieży w Skokach 18-20.03.2016 ZO DiM 18-20 03 2016_Zbrosławice
HZO_DiM_Zbroslawice 18-20.03.2016_Wyniki_kpl odbyły się
5 Halowe Zawody Regionalne w Skokach oraz Eliminacje do Halowego Pucharu Śląska 18-20.03.2016 PROPOZYCJE 18-20.03.2016 HZR-B + Elim HP Śl.1 HZR_B_18-20.03.2016_Wyniki
Elim._Pucharu_Slaska_Zbroslawice 18-20.03.2016_Wyniki
odbyły się
6 Halowe Zawody Regionalne w Skokach oraz Eliminacje do Halowego Pucharu ŚląskaFinał Halowego Pucharu Śląska 2-3.04.2016 PROPOZYCJE 2-3.04 KOREKTA
Halowy_Puchar_Sląska_wyniki 02.04.16_Zbroslawice (1)
Halowy_Puchar_Sląska_wyniki_koncowe 03.04.16_Zbroslawice
odbyły się
7 Halowe Zawody Regionalne w Skokach 8-9.10.2016 propozycje-8-9-10-2016-hzr-b-1
hzrit_zbroslawice_08-09_10_2016_wyniki_komplet
odbyły się
8 Otwarte Zimowe Mistrzostwa Śląska Kucy gr 1, kucy gr 2, Amatorów i kat. OPEN w Skokach przez Przeszkody oraz Halowe Zawody Regionalne w Skokach 11-13.11.2016 propozycje-zmsl-hzr-b-xi-2016
zms_i_hzr_b_Zbroslawice 11-13.11.2016_wyniki_kpl
9 Otwarte Zimowe Mtrzostwa Śląska oraz Halowe Zawody Regionalne w Ujeżdżeniu 25-27.11.2016 zbroslawice_hzo-a_hzr-a_hmsl_25-26-27-11-2016
hzr-a_Zbroslawice 25-27.11.2016_wyniki-kpl
hzo-a_hzr-a_Zbroslawice 25-27.11.2016_wyniki-kpl
10 Halowe Zawody Ogólnopolskie w Ujeżdżeniu 25-27.11.2016 zbroslawice_hzo-a_hzr-a_hmsl_25-26-27-11-2016
hzo-a_Zbroslawice 25-27.11.2016_wyniki-kpl
11 Otwarte Zimowe Mistrzostwa Śląska Juniorów Młodszych  hzr_b_zbroslawice_09_11_12_2016_wyniki_kpl-1