30.04-01.05-02.05.2021 – HZR , 4 eliminacje do HPŚl. oraz Finał Halowego Pucharu Śląska w Skokach przez Przeszkody – nowy termin

Zapraszamy na  Halowe Regionalne zawody Konne w Skokach przez Przeszkody, 4 eliminacje do Halowego Pucharu Śląska oraz Finał Halowego Pucharu Śląska w Skokach przez Przeszkody organizowane na terenie Ośrodka Jeździeckiego w Zbrosławicach w dniach 30.04-01.05-02.05.2021 r.

W załączniku propozycje zawodów. PROPOZYCJE 30.04-01.05-02.05

LISTY STARTOWE

Piątek 30.04.2021 LISTY STARTOWE PIATEK 30.04

Sobota 01.05.2021 listy startowe sobota 1.05.2021

Niedziela 02.05.2021listy startowe niedziela 02.05.2021

Wyniki HZR-B Eliminacje i Finał HŚl-B 30.04-02.05.2021

Zawody rozgrywane z zachowaniem  reżimu sanitarnego.

Zgłoszenia poprzez panel zgłoszeniowy www.equita. pl do dnia 22.04.2021

 

COVID 19

Ze względu na zagrożenie COVID 19 – zawody rozgrywane będą z zachowaniem reżimów sanitarnych. Na terenie Ośrodka obowiązuje zasada DDM : zachowanie dystansu,  dezynfekcja rąk, noszenie maseczek.  Wchodzenie do loży jury niewskazane.  Wszystkie sprawy należy załatwiać z zachowaniem min. 1,5 odległości na przestrzeni otwartej. Zawody są rozgrywane zgodnie z wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i przepisami PZJ.

Zawody Rozgrywane bez udziału publiczności; przy zamkniętych trybunach. Do jednego zawodnika max 3 osoby (luzak, trener, opiekuj prawny) Wstęp na Halę mają tylko osoby z opaskami na rękę.

 

EHV-1

Ze względu na zagrożenie EHV-1 – zawody rozgrywane będą z zachowaniem reżimów sanitarnych. Przy wjeździe na teren Ośrodka odbędzie się pomiar temperatury przez weterynarzy, konie z podwyższoną temperaturą NIE BĘDĄ WPUSZCZONE NA TEREN OSRODKA. Dlatego wskazany jest pomiar temperatury koniom przez właścicieli – zawodników już przed załadunkiem w macierzystych stajniach. Konie z niepokojącymi objawami klinicznymi zostaną natychmiast odizolowane i poddane kontroli weterynaryjnej.

Projekt finansowany ze środków PFRON – KOŃ – wszechstronny rehabilitant ciała i ducha. Edycja VI

Zakończył się proces rekrutacji do Projektu „KOŃ – wszechstronny rehabilitant ciała i ducha. Edycja VI.” współfinansowanego ze środków PFRON. W bieżącym roku komisja miała wyjątkowo trudne zadanie; do uczestnictwa w projekcie zgłosiło się dwukrotnie więcej chętnych niż było miejsc. Dlatego z żalem informujemy, ze nie wszystkich mogliśmy przyjąć.
W załączniki lista osób zakwalifikowanych Hipoterapia Pefron 2021
……………………………….
Ośrodek Jeździecki Zbrosławice informuje, że w okresie od 1 maja 2021 do lutego 2022 (z przerwą od 26.06-30.08) realizowane będą zajęcia Hipoterapii dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności z województwa śląskiego. Zajęcia będą finansowane ze środków PFRON w ramach projektu pt.: „KOŃ – wszechstronny rehabilitant ciała i ducha. Edycja VI.
W programie udział 20 dzieci a każdemu z nich przysługiwać będzie 32 zajęcia po 0,5 godziny każde.
W załącznikach wnioski do wypisania przez chętnych na podstawie których, odbędzie się zakwalifikowanie uczestników do udziału w projekcie przez komisje kwalifikacyjną.
Dostarczanie dokumentów od poniedziałku do czwartku 22.04.2021 r. do biura Ośrodka Jeździeckiego w Zbrosławicach.
Dokumenty dostarczamy do biura w godzinach 8-15 lub wrzucamy do skrzynki pocztowej przed biurem umieszczonej na  Domku nr 1 w koszulce foliowej lub zaklejonej kopercie.
Dokumenty muszą być kompletne i podpisane.
W załącznikach 4 dokumenty do złożenia
 wraz z w/wym. dokumentami dostarczamy kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności
Bezwzględne przeciwwskazania do udziału w zajęciach
– Uczulenie na sierść, pot lub zapach konia.
– Nie wygojone rany, choroby skóry, pasożyty.
– Nietolerancja tej formy terapii przez pacjenta, np. niepohamowany lęk.
– Odklejanie siatkówki, wzmożone ciśnienie śródgałkowe.
– Brak kontroli głowy w rozwoju motorycznym i czynnej pozycji siedzącej.
– Wodogłowie bez wszczepionej zastawki.
– Niestabilność kręgów szyjnych występująca np. w zespole Down’a.
– Zwichnięcia i podwichnięcia stawów biodrowych.
– Skoliozy powyżej 20° wg Coba oraz progresujące skoliozy idiopatyczne.
– Choroby mięśni przy sile mięśni ocenianej poniżej 3 punktów w skali Lowetta.
– Pogorszenie stanu w zespołach neurologicznych, stanach po urazach czaszkowo-mózgowych, ADHD, chorobach mięśni.
– Ostre stany chorób i zaburzeń psychicznych, ostre choroby infekcyjne,

23-25.04 HZR-A oraz Halowy Otwarty Puchar Śląska w Ujeżdżeniu odwołane

Informujemy, że HZR w Ujeżdżeniu,  oraz HPŚl. zaplanowane na termin  23-25.04.2021 r. w związku z obostrzeniami państwowymi i uchwałą PZJ zostają odwołane .

Jednakże wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska jeździeckiego i zawodnikom trenującym ujeżdżenie  informujemy, że w terminie 22-23.05.2021 r. zostaną zorganizowane Regionalne  Zawody Konne w Ujeżdżeniu .

Wkrótce propozycje zawodów.

Zawody rozgrywane z zachowaniem  reżimu sanitarnego.

Panel zgłoszeniowy www.equita.pl  zostanie otwarty po zatwierdzeniu propozycji

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 15.05.2021r.

 

COVID 19

Ze względu na zagrożenie COVID 19 – zawody rozgrywane będą z zachowaniem reżimów sanitarnych. Na terenie Ośrodka obowiązuje zasada DDM : zachowanie dystansu,  dezynfekcja rąk, noszenie maseczek.  Wchodzenie do loży jury niewskazane.  Wszystkie sprawy należy załatwiać z zachowaniem min. 1,5 odległości na przestrzeni otwartej. Zawody są rozgrywane zgodnie z wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i przepisami PZJ.

Zawody Rozgrywane bez udziału publiczności; przy zamkniętych trybunach. Do jednego zawodnika max 3 osoby (luzak, trener, opiekun prawny) Wstęp na Halę mają tylko osoby z opaskami na rękę.

 

EHV-1

Ze względu na zagrożenie EHV-1 – zawody rozgrywane będą z zachowaniem reżimów sanitarnych. Przy wjeździe na teren Ośrodka odbędzie się pomiar temperatury przez weterynarzy, konie z podwyższoną temperaturą NIE BĘDĄ WPUSZCZONE NA TEREN OŚRODKA. Dlatego wskazany jest pomiar temperatury koniom przez właścicieli – zawodników już przed załadunkiem w macierzystych stajniach. Konie z niepokojącymi objawami klinicznymi zostaną natychmiast odizolowane i poddane kontroli weterynaryjnej.

HZR i Eliminacje do HPŚL -13-14.03.2021 odwołane

HZR-B 13-14.03.2021 i egzamin na odznaki 20.03,2021 Zbrosławice odwołane.

W związku z ogłoszeniem przez FEI zawieszenia imprez międzynarodowych i rekomendacji Polskiego Związku Jeździeckiego odwołania innych zawodów oraz ograniczenia przemieszczenia się koni Zarząd LZJ DRAMA Zbrosławice podjął decyzję o odwołaniu Halowych Zawodów Regionalnych w skokach w dniach 13-14.03.2021

Odwołanie w/wym. imprez jest dyktowane obawą przed zakażeniem epidemiologicznym Equine Herpes Virus (EHV-1) wśród koni.

Serdecznie zapraszamy na Halowe  Regionalne Zawody Konne w Skokach przez Przeszkody organizowane na terenie naszego Ośrodka Jeździeckiego w miesiącu styczniu lutym i marcu 2021

Zawody rozgrywane w reżimie sanitarnym przy zamkniętych trybunach bez publiczności

Zawody 30-31.01.2021 r.

propozycje_zbroslawice_30_31_01_2021

wyniki HZR-B 30-31.01.2021 Wyniki

Zawody 13-14.02.2021 r. – Ze względu na ekstremalne warunki pogodowe i zapowiadane mrozy oraz intensywne opady śniegu zawody w Zbrosławicach zaplanowane na termin 13-14.02.2021 zostają odwołane

 

Zawody 27-28.02.2021 r.

PROPOZYCJE 27-28.02

listy startowe

wyniki HZR-B 27-28.02.2021

Zawody 13-14.03.2021 r.

PROPOZYCJE 13-14.03

Zgłoszenia poprzez platformę zgłoszeniową www.equita.pl

Informujemy, że  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zawodach (nawet konkursach towarzyskich) mogą brać udział tylko zawodnicy posiadający rejestrację w związku sportowym, Dlatego zawodnikom planującym starty w zawodach zaleca się jak najszybszą rejestrację lub wykupienie licencji w Okręgowym Związku Jeździeckim.

Kalendarz zawodów 2021

ROK 2021

lp. Nazwa Zawodów Data zawodów Propozycje zawodów Wyniki zawodów Uwagi
1 Halowe Zawody Regionalne w Skokach oraz Eliminacje do Halowego Pucharu Śląska 30-31.01 2021 r.  propozycje_zbroslawice_30_31_01_2021  HZR-B 30-31.01.2021 Wyniki
2 Halowe Zawody Regionalne  i Towarzyskie w Skokach oraz Eliminacje do Halowego Pucharu Śląska 13-14.02. 2021 r.  PROPOZYCJE 13-14.02  Ze względu na ekstremalne warunki pogodowe i zapowiadane mrozy oraz intensywne opady śniegu zawody odwołane
3 Halowe Zawody Regionalne  i Towarzyskie w Skokach oraz Eliminacje do Halowego Pucharu Śląska 27-28.02 2020 r.

.

 PROPOZYCJE 27-28.02  wyniki HZR-B 27-28.02.2021
4 Halowe Zawody Regionalne  i Towarzyskie w Skokach oraz Eliminacje do Halowego Pucharu Śląsk 13-14.03 2021 r.  PROPOZYCJE 13-14.03

ODWOŁANE

 Odwołane
5 Halowe Zawody Regionalne i Towarzyskie w Ujeżdżeniu oraz Otwarty Halowy Puchar Śląska w Ujeżdżeniu 23-25.04 2021 r. odwołane w związku z uchwałą PZJ  przeniesione z 26-28.03 zmiana terminu
6 Halowe Zawody Regionalne  i Towarzyskie w Skokach oraz Eliminacje do Halowego Pucharu Śląska i Finał Halowego Pucharu Śląska 30.04-02.05 2021 r.  PROPOZYCJE 30.04-01.05-02.05  HZR-B Eliminacje i Finał HŚl-B 30.04-02.05.2021  przeniesione z 9-11.04 zmiana terminu
7

 

 Zawody Regionalne i Towarzyskie w Ujeżdżeniu.

I Otwarty Puchar Śląska LZS w ujeżdżeniu

22-23.05 2021 r.  PROPOZYCJE A Puchar Śląska LZS 22-23.05  Wyniki konkursów Otwarty Puchar Śląska LZS + ZR w Ujeżdżeniu 22-23.05.2021

Wyniki końcowe Otwartego Pucharu Śląska LZS w Ujeżdżeniu 22-23.05.2021

8 Otwarte Mistrzostwa Śląska oraz Zawody Regionalne i Towarzyskie w Ujeżdżeniu 03-05.09 2021 r. Propozycje O MŚl-A +ZRiT-A 3-5.09 (1)  MŚL-A ZRiT-A Wyniki 3-5.09.2021
9 Zawody Regionalne i Towarzyskie w Skokach 18-19.09 2021 r. PROPOZYCJE 18-19.09  ZRiT-B wyniki 18-19.09.2021 Zbrosławice
10 Zawody Regionalne i Towarzyskie w Skokach 9-10.10 2021 r.  PROPOZYCJE HZRiT-B 9-10.10.2021  HZR-B Wyniki 9-10.10.2021
11 Otwarte Halowe Mistrzostwa Śląska oraz Halowe Zawody Regionalne i Towarzyskie w Ujeżdżeniu 22-24.10 2021 r.  Propozycje O HMŚl-A +HZRiT-A 22-24.10.2021  Wyniki Rund HMŚl i HZR-A 22-24.10.2021

Wyniki HMŚl. +HZR 22-24.10.2021

 12

 

 

 

Halowe Mistrzostwa Śląska Kucy gr 1, kucy gr 2, Amatorów, kat. OPEN oraz Śląskiego Brzdąca  w Skokach przez Przeszkody oraz Halowe Zawody Regionalne i Towarzyskie w Skokach  12-14.11 2021 r.

 

 

 

 

 PROPOZYCJE małe HMŚl + HZR-B 12-14.XI 2021  Wyniki końcowe HMŚl 12-14.11.2021

Wyniki Małe HMŚl_HZRiT 12-14.11.2021

13 Halowe Mistrzostwa Śląska Juniorów Młodszych, Juniorów i Seniorów oraz Halowe Zawody Regionalne i Towarzyskie w Skokach przez Przeszkody  

26-28.11 2021 r.

 PROPOZYCJE duże MŚl + HZR-B 26-28.XI 2021  Duże HMŚl. 26-26.11.202 Wyniki Rund

Wyniki HZRiT i Duże HMŚl. 26-26.11.2021

 14

 

 

 

Halowy Puchar Polski Południowej  w Ujeżdżeniu oraz Halowe Zawody Regionalne i Towarzyskie w Ujeżdżeniu oraz  10-12.12 2021 r.  Propozycje HPPPłd-A HZRiT-A 10-12.12.2021  Wyniki konkursów HPPPłd + HZRiT – A 10-12.12.2021

Wyniki Rund HPPPłd 10-12.12.2021

 15

Otwarte Halowe Mistrzostwa Śląska oraz HZR i HZT w Ujeżdżeniu 12-13.12.2020 – Dwudniowe

Serdecznie zapraszamy na Otwarte Halowe Mistrzostwa Śląska w Ujeżdżeniu oraz Halowe Zawody Regionalne i Halowe Zawody Towarzyskie w Ujeżdżeniu organizowane na terenie Ośrodka Jeździeckiego w Zbrosławicach w dniach 12-13.12.2020. Oprócz O MŚl-A  i HZR-A rozegrany zostanie Halowy Puchar Polski Południowej w Kategorii Biznes Class – ZAWODY DWUDNIOWE

Listy startowe

sobota 12.12.2020 listy startowe sobota 12.12.2020

niedziela 13.12.2020 listy startowe niedziela 13.12.2020

 

Wyniki

Wyniki konkursów HZRiT-A HMŚl-A

Wyniki Mistrzostw 12-13.12.2020

 

 

 

 

Halowe Mistrzostwa Śląska w Skokach oraz HZRiT 6-8.11.2020 i 20-22.11.2020 – relacje online

Serdecznie zapraszamy na Halowe Mistrzostwa Śląska  oraz Halowe Zawody Regionalne i Towarzyskie w Skokach przez Przeszkody organizowane na terenie Ośrodka Jeździeckiego Zbrosławice

Zawody rozgrywane bez publiczności ale zapraszamy na transmisję online pod adresem:  https://equita.pl/live/400

HMŚl – Kuce GR 1, Kuce Gr 2, Amatorzy, Open, Śląski Brzdąc 6-8.11.2020r.

HMŚl. – Juniorzy Młodsi, Juniorzy, Seniorzy 20-22.11.2020r.

W załącznikach propozycje zawodów

6-8.11.2020 r – PROPOZYCJE małe MŚl + HZR-B 6-8.XI 2020

wyniki zawodów kpl Wyniki 6-8.11.2020

wyniki końcowe Mistrzostwa HMŚL. wyniki końcowe

20-22.11.2020 r. – PROPOZYCJE duże MŚl + HZR-B 20-22.XI 2020

wyniki zawodów kpl wyniki HMSL-B + HZR-B 20-22.11.2020

wyniki końcowe Mistrzostw  Wyniki HMSL sen. jun. jmł.

wyniki na bieżąco można śledzić na www.equita.pl

3 Medale dla zawodników LZJ DRAMA

3 medale zdobyte w ten weekend przez zawodników LZJ Drama Zbrosławice – Karolina Ślązak – złoty medal Pucharu Polski juniorów WKKW w Baboròwku, Jolanta Tarczyńska – srebrny medal Pucharu Polski w kat. Open WKKW w Baboròwku, Nadia Brzyska złoty medal Mistrzostw Polski Południowej w kategorii dzieci w Żywcu
Brak dostępnego opisu zdjęcia.

HZR, HZT Eliminacje oraz FINAŁ HALOWEGO PUCHARU ŚLĄSKA

Serdecznie zapraszamy na Halowe Regionalne i Towarzyskie Zawody Konne w Skokach przez Przeszkody oraz dwie ostatnie Eliminacje do Halowego Pucharu Śląska i FINAŁ HALOWEGO PUCHARU ŚLĄSKA w Skokach przez Przeszkody organizowane w Zbrosławicach w dniach 9-10-11 październik .2020 zgłoszenia poprzez panel zgłoszeniowy equita

w załączniku  propozycje zawodów PROPOZYCJE 9-10-11.10.2020 HZR-B + Elim HP Śl+ Finał HPŚl

Listy startowe

piątek listy startowe piatek 09.10.2020

sobota listy startowe sobota 10.10.2020r.

niedziela listy startowe 11.10.2020 niedziela

wyniki Wyniki HPŚl.-B HZRiT-B 9-11.10.202020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strefa czerwona

W związku z ogłoszeniem w całej Polsce strefy czerwonej.
Informujemy, że
– na terenie Ośrodka obowiązuje zasada DDM – dystans, dezynfekcja, maseczki
– jazdy konne pozostają bez zmian
– osoby towarzyszące jeźdźcom prosimy ograniczyć do niezbędnego minimum
– osoby niekorzystające z jazd proszone są o nie wchodzenie do stajni i na krytą ujeżdżalnie
– obowiązuje zakaz zgromadzeń powyżej 5 osób
– zawody sportowe oraz egzaminy na odznaki bez publiczności