Egzaminy odznak w roku 2018

ROK 2018

Lp. Organizator Data egzaminu Dyscyplina Rodzaj odznaki Uwagi
1 OJ Zbrosławice 2018-01-20 Jeździectwo Srebrna Brązowa planowana – przyjazd na egzamin godz. 8.15
2 OJ Zbrosławice 2018-02-17 Jeździectwo Srebrna Brązowa planowana – przyjazd na egzamin godz. 8.15
3 OJ Zbrosławice 2018-03-24 Jeździectwo Srebrna Brązowa planowana – przyjazd na egzamin godz. 8.15
4 OJ Zbrosławice 2018-04-14 Jeździectwo Srebrna Brązowa planowana – przyjazd na egzamin godz. 8.15
5 OJ Zbrosławice 2018-05-12 Jeździectwo Srebrna Brązowa planowana – przyjazd na egzamin godz. 8.15
6 OJ Zbrosławice 2018-05-26 Jeździectwo Srebrna Brązowa planowana – przyjazd na egzamin godz. 8.15
7 OJ Zbrosławice 2018-07-01 Jeździectwo Srebrna Brązowa Dla obozów Uczestnictwo innych osób – start na własnych koniach; godzina egzaminu do ustalenia później
8 OJ Zbrosławice 2018-07-13 Jeździectwo Srebrna Brązowa Dla obozów Uczestnictwo innych osób – start na własnych koniach; godzina egzaminu do ustalenia później
9 OJ Zbrosławice 2018-07-23 Jeździectwo Srebrna Brązowa Dla obozów Uczestnictwo innych osób – start na własnych koniach; godzina egzaminu do ustalenia później
10 OJ Zbrosławice 2018-08-03 Jeździectwo Srebrna Brązowa Dla obozów Uczestnictwo innych osób – start na własnych koniach; godzina egzaminu do ustalenia później
11 OJ Zbrosławice 2018-08-14 Jeździectwo Srebrna Brązowa Dla obozów Uczestnictwo innych osób – start na własnych koniach; godzina egzaminu do ustalenia później
12 OJ Zbrosławice 2018-09-29 Jeździectwo Srebrna Brązowa planowana – przyjazd na egzamin godz. 8.15
13 OJ Zbrosławice 2018-10-20 Jeździectwo Srebrna Brązowa planowana – przyjazd na egzamin godz. 8.15
14 OJ Zbrosławice 08.12.2018 Jeździectwo Srebrna Brązowa planowana – przyjazd na egzamin godz. 8.15

proszę kliknąć w link obok  Odznaki informacje ogólne

Nowa zgoda na przetwarzanie danych – błędne lub niepełne  wypełnienie wiąże się z dodatkową opłata na rzecz PZJ w wys. 50 zł.  za wydanie każdej odznaki Odznaki Jeździeckie PZJ – Oświadczenie i Klauzula Informacyjna RODO   przywozimy wydrukowane i wypisane ze sobą na egzamin ma być oryginał tego nie wysyłamy e-mailem

OLIMPIJSKIE DYSCYPLINY REGULAMIN ODZNAK JEŹDZIECKICH BOJ SOJ ZOJ

program egzaminu na odznaki

Przy zapisie należy przesłać na adres e-mali ośrodka:  osrodek.jezdziecki@wp.pl wszystkie dane uczestnika egzaminu tj.: imię nazwisko, pesel, miejsce urodzenia, adres zamieszkania wraz z kodem oraz telefon kontaktowy. W tytule e-maila wpisać egzamin na odznakę brązową/srebrną, datę egzaminu, nazwisko

 

Zawody 2017

ROK 2017

Lp. Nazwa Zawodów Data zawodów Propozycje zawodów Wyniki zawodów Uwagi
1 Halowe Zawody Regionalne w Skokach oraz Eliminacje do Halowego Pucharu Śląska 25-26.02.2017 PROPOZYCJE 25-26.02.2017 HZR-B + Elim HP Śl
Wyniki_HZRiT_Zbroslawice 25-26.02.2017 wyniki kpl
2 Halowe Zawody Ogólnopolskie + CDN w Ujeżdżeniu oraz Halowe Zawody Regionalne w Ujeżdżeniu 3-5.03.2017 Zbroslawice_HZR-A HZT-A 4-5.03.2017 HZR-A_Zbroslawice 03-05.03.2017 Wyniki koncowe
3 Halowe Zawody Ogólnopolskie Dzieci i Młodzieży w Skokach 17-19.03.2017 Propozycje HZO DiM 2017 Wyn._kpl_HZO_DiM_Zbroslawice 17-19.03.2017
4 Halowe Zawody Regionalne oraz Eliminacje do Halowego Pucharu Śląska w Skokach 17-19.03.2017 PROPOZYCJE 17-19.03.2017 HZR-B + Elim HP Śl Wyn._kpl_HZR_Zbroslawice 17-19.03.2017
5 Halowe Zawody Regionalne w Skokach oraz Eliminacje do Halowego Pucharu Śląska Finał Halowego Pucharu Śląska 1-2.04.2017 PROPOZYCJE 1-2.04.2017
Wyn._1d_HZR_Zbroslawice 01.04.2017
Wyn._2d_HZR_Zbroslawice 01-02.04.2017
6 Otwarte Mistrzostwa Śląska i Halowe Zawody Ogólnopolskie w Ujeżdżeniu 25-27.08.2017 SKRYGOWANE Propozycje O MŚl +ZR. w ujezdzeniu 26-27.08
Wyniki Mistrzostw Pełne
7 Halowe Zawody Regionalne w Skokach 7-8.10.2017 PROPOZYCJE 7-8.10.2017 HZR-B.
Braki Zbrosławice
 Wyn._1d_HZRiT_Zbroslawice_07_08.10.2017

Wyn._2d_HZRiT_Zbroslawice_07_08.10.2017

8 Otwarte Zimowe Mistrzostwa Śląska Kucy gr 1, kucy gr 2, Amatorów i kat. OPEN w Skokach przez Przeszkody oraz Halowe Zawody Regionalne w Skokach 10-12.11.2017 PROPOZYCJE ZMŚl + HZR-B XI 2017 wersja II
Wyniki ostateczne mistrzostw
Wyniki 10-12.11.2017
9 Halowe Zawody Ogólnopolskie w Ujeżdżeniu 24-26.11.2017
10 Otwarte Zimowe Mistrzostwa Śląska oraz Halowe Zawody Regionalne w Ujeżdżeniu 24-26.11.2017 Zbroslawice_HZR-A HZT-A 25-26.11.2017 HZR-A_Zbroslawice_25-26.11.2017-Wyniki

HZR-A_Zbroslawice_25-26.11.2017-WYNIKI_MISTRZOSTW (1)

11 Otwarte Zimowe Mistrzostwa Śląska Juniorów Młodszych, Juniorów i Seniorów oraz Halowe Zawody Regionalne w Skokach przez Przeszkody 8-10.12.2017  PROPOZYCJE Hal. Mistrzostw Śl + HZR-B 2017  Piatek_wyniki_HMSL_HZR_HZT_Zbroslawice_08-10.12.2017

Sobota_wyniki_HMSL_HZR_HZT_Zbroslawice_08-10.12.2017

Niedziela_wyniki_HMSL_HZR_HZT_Zbroslawice_08-10.12.2017

Wyniki_HMSL_Zbroslawice_08-10.12.2017

Druk zgłoszeń na zawody do pobrania ZGŁOSZENIE DO ZAW druk

 

ROK 2016

Lp. Nazwa Zawodów Data zawodów Propozycje zawodów Wyniki zawodów Uwagi
1 Halowe Zawody Regionalne w Skokach oraz Eliminacje do Halowego Pucharu Śląska 20-21.02.2016 PROPOZYCJE 20-21.02.2016 HZR-B + Elim HP Śl.1
HZR_B__el_Pucharu_Slaska_Zbroslawice 21.02.2016_Wyniki
odbyły się
2 Halowe Zawody Ogólnopolskie + CDN w Ujeżdżeniu 04-06.03.2016 Zbroslawice_HZO-A_4-5.6.03.2016
HZO-A Zbrosławice Wyniki-KPL 4-6.03.2016
odbyły się
3 Halowe Zawody Regionalne w Ujeżdżeniu 04-06.03.2016 Propozycje HZR. w ujezdzeniu 4-6.03.2016 HZR-A Zbrosławice Wyniki-KPL 4-6.03.2016
odbyły się
4 Halowe Zawody Ogólnopolskie Dzieci i Młodzieży w Skokach 18-20.03.2016 ZO DiM 18-20 03 2016_Zbrosławice
HZO_DiM_Zbroslawice 18-20.03.2016_Wyniki_kpl odbyły się
5 Halowe Zawody Regionalne w Skokach oraz Eliminacje do Halowego Pucharu Śląska 18-20.03.2016 PROPOZYCJE 18-20.03.2016 HZR-B + Elim HP Śl.1 HZR_B_18-20.03.2016_Wyniki
Elim._Pucharu_Slaska_Zbroslawice 18-20.03.2016_Wyniki
odbyły się
6 Halowe Zawody Regionalne w Skokach oraz Eliminacje do Halowego Pucharu ŚląskaFinał Halowego Pucharu Śląska 2-3.04.2016 PROPOZYCJE 2-3.04 KOREKTA
Halowy_Puchar_Sląska_wyniki 02.04.16_Zbroslawice (1)
Halowy_Puchar_Sląska_wyniki_koncowe 03.04.16_Zbroslawice
odbyły się
7 Halowe Zawody Regionalne w Skokach 8-9.10.2016 propozycje-8-9-10-2016-hzr-b-1
hzrit_zbroslawice_08-09_10_2016_wyniki_komplet
odbyły się
8 Otwarte Zimowe Mistrzostwa Śląska Kucy gr 1, kucy gr 2, Amatorów i kat. OPEN w Skokach przez Przeszkody oraz Halowe Zawody Regionalne w Skokach 11-13.11.2016 propozycje-zmsl-hzr-b-xi-2016
zms_i_hzr_b_Zbroslawice 11-13.11.2016_wyniki_kpl
9 Otwarte Zimowe Mtrzostwa Śląska oraz Halowe Zawody Regionalne w Ujeżdżeniu 25-27.11.2016 zbroslawice_hzo-a_hzr-a_hmsl_25-26-27-11-2016
hzr-a_Zbroslawice 25-27.11.2016_wyniki-kpl
hzo-a_hzr-a_Zbroslawice 25-27.11.2016_wyniki-kpl
10 Halowe Zawody Ogólnopolskie w Ujeżdżeniu 25-27.11.2016 zbroslawice_hzo-a_hzr-a_hmsl_25-26-27-11-2016
hzo-a_Zbroslawice 25-27.11.2016_wyniki-kpl
11 Otwarte Zimowe Mistrzostwa Śląska Juniorów Młodszych  hzr_b_zbroslawice_09_11_12_2016_wyniki_kpl-1

Kalendarz odznak na rok 2017


Odznaki informacje ogólne

oswiadczenie-do-odznak

ROK 2017

Lp. Organizator Data egzaminu Dyscyplina Rodzaj odznaki Uwagi
1 OJ Zbrosławice 2017-01-21 Jeździectwo Srebrna Brązowa planowana – przyjazd na egzamin godz. 8.15
2 OJ Zbrosławice 2017-02-18 Jeździectwo Srebrna Brązowa planowana – przyjazd na egzamin godz. 8.15
3 OJ Zbrosławice 2017-04-08 Jeździectwo Srebrna Brązowa planowana – przyjazd na egzamin godz. 8.15
4 OJ Zbrosławice 2017-05-06 Jeździectwo Srebrna Brązowa planowana – przyjazd na egzamin godz. 8.15
5 OJ Zbrosławice 2017-05-27 Jeździectwo Srebrna Brązowa planowana – przyjazd na egzamin godz. 8.15
6 OJ Zbrosławice 2017-07-02 Jeździectwo Srebrna Brązowa Dla obozów Uczestnictwo innych osób – start na własnych koniach; godzina egzaminu do ustalenia później
7 OJ Zbrosławice 2017-07-13 Jeździectwo Srebrna Brązowa Dla obozów Uczestnictwo innych osób – start na własnych koniach; godzina egzaminu do ustalenia później
8 OJ Zbrosławice 2017-07-24 Jeździectwo Srebrna Brązowa Dla obozów Uczestnictwo innych osób – start na własnych koniach; godzina egzaminu do ustalenia później
9 OJ Zbrosławice 2017-08-04 Jeździectwo Srebrna Brązowa Dla obozów Uczestnictwo innych osób – start na własnych koniach; godzina egzaminu do ustalenia później
10 OJ Zbrosławice 2017-08-15 Jeździectwo Srebrna Brązowa Dla obozów Uczestnictwo innych osób – start na własnych koniach; godzina egzaminu do ustalenia później
11 OJ Zbrosławice 2017-09-23 Jeździectwo Srebrna Brązowa planowana – przyjazd na egzamin godz. 8.15
12 OJ Zbrosławice 2017-10-21 Jeździectwo Srebrna Brązowa planowana – przyjazd na egzamin godz. 8.15
13 OJ Zbrosławice 2017-12-02 Jeździectwo Srebrna Brązowa planowana – przyjazd na egzamin godz. 8.15
14 OJ Zbrosławice 2017-12-16 Jeździectwo Srebrna Brązowa planowana – przyjazd na egzamin godz. 8.15

 

 

Kalendarz odznak na 2016 rok

Lp. Organizator Data egzaminu Dyscyplina Rodzaj odznaki Uwagi
1 OJ Zbrosławice 2016-01-23 Jeździectwo Srebrna Brązowa planowana
2 OJ Zbrosławice 2016-02-27 Jeździectwo Srebrna Brązowa planowana
3 OJ Zbrosławice 2016-04-02 Jeździectwo Srebrna Brązowa  
4 OJ Zbrosławice 2016-04-23 Jeździectwo Srebrna Brązowa planowana
5 OJ Zbrosławice 2016-05-28 Jeździectwo Srebrna Brązowa planowana nastąpiła zmiana terminu
6 OJ Zbrosławice        
7 OJ Zbrosławice 2016-07-05  Jeździectwo  Srebrna Brązowa  Dla obozów Uczestnictwo innych osób – start na własnych koniach
8 OJ Zbrosławice 2016-07-16 Jeździectwo Srebrna Brązowa Dla obozów Uczestnictwo innych osób – start na własnych koniach
9 OJ Zbrosławice 2016-07-27 Jeździectwo Srebrna Brązowa Dla obozów Uczestnictwo innych osób – start na własnych koniach
10 OJ Zbrosławice 2015-08-07 Jeździectwo Srebrna Brązowa Dla obozów Uczestnictwo innych osób – start na własnych koniach
11 OJ Zbrosławice 2016-08-18 Jeździectwo Srebrna Brązowa Dla obozów Uczestnictwo innych osób – start na własnych koniach
12 OJ Zbrosławice 2016-09-24 Jeździectwo Srebrna Brązowa planowana
13 OJ Zbrosławice 2016-10-15 Jeździectwo Srebrna Brązowa planowana
14 OJ Zbrosławice 2016-12-03 Jeździectwo Srebrna Brązowa planowana
15          

Najbliższy egzamin an odznaki 21.01.2017 Pozostałe terminy podamy po opublikowaniu wstępnej wersji kalendarza zawodów na rok 2017 przez ŚZJ – Odznaki informacje ogólne

Kalendarz Zawodów na 2015 rok

Druk zgłoszeń na zawody do pobrania ZGŁOSZENIE DO ZAW druk

Lp. Nazwa Zawodów Data zawodów Propozycje zawodów Wyniki zawodów Uwagi
1 Halowe Zawody Regionalne w Skokach 15-16.02.2015 PROPOZYCJE 14-15.02.2015 HZR-B + Elim HP Śl. HZR-B Zbroslawice 14.02.2015 – Wyniki
odbyły się
2 Halowe Zawody Regionalne w Skokach 06-08.03.2015 PROPOZYCJE 6-8.03.2015 HZR-B + Elim HP Śl.
HZR-B Zbroslawice 06.03.2015 – Wyniki Piatek  
HZR-B Zbroslawice 06-08.03.2015 – Wyniki-Sobota 
HZR-B Zbroslawice-08.03.2015 – Wyniki-ND
odbyły się
3 Halowe Zawody Ogólnopolskie Dzieci i Młodzieży w Skokach 06-08.03.2015 Zbrosławice_HZO-B_DiM_06-08_03_2015_(1)
HZO DiM-B Zbroslawice 06-08.03.2015 – Wyniki-PT 
HZO DiM-B Zbroslawice 07.03.2015 – Wyniki-SO
HZO DiM-B Zbroslawice 08.03.2015 – Wyniki-ND
odbyły się
4 Halowe Zawody Ogólnopolskie + CDN w Ujeżdżeniu 20-22.03.2015 HZO-A_Zbrosławice_20-22.03.2015(kor.)
HZO-A Zbrosławice Wyniki-KPL odbyły się
5 Halowe Zawody Regionalne w Ujeżdżeniu 20-22.03.2015 Propozycje HZR. w ujezdzeniu 20-22.03.2015 korekta 2
HZR-A Zbrosławice Wyniki-KPL
odbyły się
6 Halowe Zawody Regionalne w Skokach 17-18.04.2015 Propozycje 17-18.04.2015
HZR-B Zbroslawice 17-18.04.2015 – Wyniki-Piątek
HZR-B Zbroslawice 17-18.04.2015 – Wyniki-Sobota
HPŚl-B Zbroslawice 17-18.04.2015 – Wyniki-el.HP Śląska Piatek
HPŚl-B Zbroslawice 17-18.04.2015 – Wyniki Finał HP Śląska Sobota
wyniki eliminacji HZR-B Zbroslawice 06.03.2015 – Wyniki-el.HP Śląska PiątekHZR-B Zbroslawice 06-08.03.2015 – Wyniki-el.HP Śląska SobotaHZR-B Puchar Śląska Zbroslawice 08.03.2015 – Wyniki-NDHPŚl-B Zbroslawice 17-18.04.2015 – Wyniki-el.HP Śląska Piatek
7 Halowe Zawody Regionalne w Skokach 17-18.10.2015 PROPOZYCJE 17-18.10.2015 HZR-B HZR_B_Zbroslawice_17_18_10_15_wyniki_kpl
odbyły sie
8 Otwarte Zimowe Mistrzostwa Śląska Kucy gr 1, kucy gr 2, Amatorów i kat. OPEN w Skokach przez Przeszkody oraz Halowe Zawody Regionalne w Skokach 13-15.11.2015 PROPOZYCJE ZMŚl + HZR-B XI 2015
ZMS_Zbroslawice_13_15_11_2015_Wyniki_końcowe
HZR_B_Zbroslawice_13_15_11_2015_Wyniki_kpl Klasyfikacja końcowa Mistrzostw ZMS_13_15_11_2015_Wyniki_kpl_klasyfikacja końcowa
odbyły się
9 Otwarte Zimowe Mistrzostwa Śląska oraz Halowe Zawody Regionalne w Ujeżdżeniu 21-23.11.2015 Propozycje O ZMŚl +ZR. w ujezdzeniu 20-22.11.2015 korekta
1d_ZMS_A_Zbroslawice_20_11_2015_Wyniki
2d_ZMS_A_Zbroslawice_21_11_2015_Wyniki 
3d_ZMS_A_Zbroslawice_22_11_2015_Wyniki
odbyły się
10 Halowe Zawody Ogólnopolskie w Ujeżdżeniu 21-23.11.2015 Zbroslawice_HZO-A_20-22.11.2015 1d_HZO_A_Zbroslawice_20_11_2015_Wyniki
2d_HZO_A_Zbroslawice_21_11_2015_Wyniki 
3d_HZO_A_Zbroslawice_22_11_2015_Wyniki
odbyły się
11 Otwarte Zimowe Mistrzostwa Śląska Juniorów Młodszych        

Kalendarz odznak na rok 2015

Do pobrania kalendarz odznak i zawodów na rok 2015 w formacie pdf Zbrosławice kalendarz zawodów i odznak na 2015

Lp. Organizator Data egzaminu Dyscyplina Rodzaj odznaki Uwagi
1 OJ Zbrosławice 2015-01-10 Powożenie Brązowa odbyła się
2 OJ Zbrosławice 2015-01-31 Jeździectwo Srebrna Brązowa odbyła się
3 OJ Zbrosławice 2015-02-28 Jeździectwo Srebrna Brązowa odbyła się
4 OJ Zbrosławice 2015-04-11 Jeździectwo Srebrna Brązowa odbyła się
5 OJ Zbrosławice 2015-05-09 Jeździectwo Srebrna Brązowa odbyła się
6 OJ Zbrosławice 2015-05-30 Jeździectwo Srebrna Brązowa odbyła się
7 OJ Zbrosławice        
8 OJ Zbrosławice 2015-07-06 Jeździectwo Srebrna Brązowa Dla obozów Uczestnictwo innych osób – start na własnych koniach – odbyła się
9 OJ Zbrosławice 2015-07-17 Jeździectwo Srebrna Brązowa Dla obozów Uczestnictwo innych osób – start na własnych koniach –  odbyła się
10 OJ Zbrosławice 2015-07-28 Jeździectwo Srebrna Brązowa Dla obozów Uczestnictwo innych osób – start na własnych koniach – odbyła się
11 OJ Zbrosławice 2015-08-08 Jeździectwo Srebrna Brązowa Dla obozów Uczestnictwo innych osób – start na własnych koniach – odbyła się
12 OJ Zbrosławice 2015-08-18 Jeździectwo Srebrna Brązowa Dla obozów Uczestnictwo innych osób – start na własnych koniach – odbyła się
13 OJ Zbrosławice 2015-09-19 Jeździectwo Srebrna Brązowa odbyła się – uwaga przeniesiona z  27.09.2015
14 OJ Zbrosławice 2015-10-10

2015-10-11

2015-11-11

Jeździectwo Srebrna Brązowa odbyła się
15 OJ Zbrosławice 2015-12-12 Jeździectwo Srebrna Brązowa  ze względu na zawody nastąpiła  zmiana terminu odznaki

Odznaki-informacje-ogólne1 (1)

przetw.danych osob. oświadczenie2 – oświadczenie można wypisać na miejscu ale w przypadku gdy osoby niepełnoletnie przyjeżdżają bez rodziców (np z trenerem koleżanką itp) należy oświadczenie przywieź ze sobą – niezbędny jest czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego.

Pomiędzy egzaminem na odznakę brązową a srebrną musi być przerwa minimum 3 miesiące.

Jeżeli ktoś zdaje egzamin poprawkowy ze srebrnej odznaki to nie może do poprawki przystąpić wcześniej niż po 3 miesiącach od zdawania egzaminu po raz pierwszy.

Zasady_Szkolenia_PZJ-2015-02-08

odznaki srebrna_odznaka_pytania_odpowiedzi (1)

odznaki brązowa odznaka _pytania_odpowiedzi

odznaki _powozenie_pytania

Kalendarz odznak na 2014

Ośrodek Jeździecki Zbrosławice prowadzi szkolenie jeźdźców oparte na Systemie odznak Polskiego Związku Jeździeckiego pozwalającym zdobyć Powszechną Odznakę Jeździecką – brązową lub srebrną. Szkolenie to gwarantuje opanowanie jazdy konnej na poziomie opisanym w publikacjach jeździeckich, akceptowanych przez Polski Związek Jeździecki. Ośrodek Jeździecki Zbrosławice Posiadając certyfikat I kategorii PZJ, uprawniony jest do organizowania na swoim terenie egzaminów na odznaki jeździeckie. Egzaminy przeprowadzane są przez członków Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej.

Kalendarz odznak na rok 2014

Lp. Organizator Data egzaminu Dyscyplina Rodzaj odznaki Uwagi
1 OJ Zbrosławice 2014-01-25 Jeździectwo Srebrna Brązowa planowana
2 OJ Zbrosławice 2014-02-22 Jeździectwo Srebrna Brązowa planowana
3 OJ Zbrosławice 2014-03-15 Jeździectwo  Srebrna Brązowa planowana
4 OJ Zbrosławice 2014-03-15 Powożenie Srebrna Brązowa planowana
5 OJ Zbrosławice 2014-04-26 Jeździectwo Srebrna Brązowa planowana
6 OJ Zbrosławice 2014-05-31 Jeździectwo Srebrna Brązowa planowana
7 OJ Zbrosławice 2014-06-28 Jeździectwo Srebrna Brązowa planowana
8 OJ Zbrosławice 2014-07-07 Jeździectwo Srebrna Brązowa Dla obozów Uczestnictwo innych osób – start na własnych koniach
9 OJ Zbrosławice 2014-07-18 Jeździectwo Srebrna Brązowa Dla obozów Uczestnictwo innych osób – start na własnych koniach
10 OJ Zbrosławice 2014-07-29 Jeździectwo Srebrna Brązowa Dla obozów Uczestnictwo innych osób – start na własnych koniach
11 OJ Zbrosławice 2014-08-09 Jeździectwo Srebrna Brązowa Dla obozów Uczestnictwo innych osób – start na własnych koniach
12 OJ Zbrosławice 2014-08-20 Jeździectwo Srebrna Brązowa Dla obozów Uczestnictwo innych osób – start na własnych koniach
13 OJ Zbrosławice 2014-08-30 Jeździectwo Srebrna Brązowa Dla obozów Uczestnictwo innych osób – start na własnych koniach
14 OJ Zbrosławice 2014-09-27 Jeździectwo Srebrna Brązowa planowana
15 OJ Zbrosławice 2014-10-11 Jeździectwo Srebrna Brązowa planowana
16 OJ Zbrosławice 2014-11-29 Jeździectwo Srebrna Brązowa planowana

Chętni na egzamin proszeni są o zgłoszenia na adres e-mail najpóźniej 1 tydzień przed egzaminem. (Terminy egzaminów dostępne w dziale zawody/kalendarz imprez oraz na stronie PZJ). Koszt egzaminu 100,00 zł z własnym koniem; 150 zł z koniem z Ośrodka Jeździeckiego. Warunkiem zgłoszenia jest uiszczenie zaliczki w wysokości 50,00 zł na konto LZJ Drama Zbrosławice, ul. Wolności 28 42-674 Zbrosławice nr konta: 90 8463 0005 2002 0022 1740 0001 w nieprzekraczalnym terminie najpóźniej 1 tydzień przed egzaminem. Wpłata pozostałej części gotówką w dniu egzaminu. Egzamin obejmuje część praktyczną i teoretyczną szczegóły na stronie PZJ. www.pzj.pl wraz z pytaniami do części teoretycznej. Przy zapisie należy podać wszystkie dane uczestnika egzaminu tj. imię nazwisko, pesel, miejsce urodzenia, adres zamieszkania wraz z kodem oraz telefon kontaktowy. Zapisy e-mailem NA ADRES : osrodek.jezdziecki@wp.pl do pobrania Odznaki informacje ogólne

W załącznikach wszystkie przepisy i informacje dotyczące egzaminów na odznaki PZJ

Zasady Szkolenia w PZJ-2013-07-01 (1)

braz_nowe_pytania (1) srebrna_odznaka_pytania_odpowiedzi (1) odz_powozenie_pytania

Wszystkie egzaminy odznak rozpoczynamy o godz. 10.00 należy być krótko po godzinie 9.00. Najpierw formalności w biurze Ośrodka i opieka stajenna a od godziny 10 ujeżdżenie odznaka srebrna, ujeżdżenie odznaka brązowa, skoki odznaka brązowa, skoki odznaka srebrna i teoria obie odznaki.

Kalendarz zawodów na 2014

Poniżej przedstawiamy terminarz imprez zgłoszonych do kalendarza PZJ i ŚZJ na rok 2014  organizowanych na terenie Ośrodka Jeździeckiego w Zbrosławicach a także propozycje zawodów i wyniki a poniżej w drugiej tabeli kalendarz odznak.

Druk zgłoszeń na zawody do pobrania ZGŁOSZENIE DO ZAW druk

Lp. Nazwa Zawodów Data zawodów Propozycje zawodów Wyniki zawodów Uwagi
1 Halowe Zawody Regionalne w Skokach 15-16.02.2014  Propozycje HZR B Zbrosławice 15-16.02.2014 r  HZR-B Zbrosławice Wyniki 15 02 2014 odbyły sie
2 Halowe Zawody Regionalne w Skokach 01-02.03.2014  PROPOZYCJE 1-2.03.2014 HZR-B Zbrosławice  HZR-B Zbrosławice 01.03.2014 – Wyniki-sobota odbyły się
3 Halowe Zawody Regionalne w Skokach 21-23.03.2014  Propozycje Zbrosławice HZR B 21-23.03;2014  HZO_i_HZR-B_Zbrosławice_21.03. 2014 Wyniki_Piątek odbyły się
4 Halowe Zawody Ogólnopolskie Dzieci – Kucy i Małych Koni 21-23.03.2014  ZO_DiM_21_23_03_2014_Zbrosławice  HZO_i_HZR-B_Zbrosławice_22.03.2014Wyniki_Sobota HZO_i_HZR-B_Zbrosławice_23.03.Wyniki_Niedziela odbyły się
5 Halowe Zawody Regionalne w Ujeżdżeniu 29-30.03.2014  Propozycje HZR. w ujezdzeniu 29-30.03.2014  Wyniki rund 29.03.2014 – 2Wyniki konkursów 29.03.2014 – 2 odbyły się
6  Halowy Puchar Polski oraz Halowe Zawody Ogólnopolskie  + CDN w Ujeżdżeniu 11-13.04.2014  XV_HPP-A_HZO-A_Zbroslawice_11-13.04.2014(k2)-2014-03-13-12-38-40  HPP-A i HZO-A Zbrosławice 11-13.04.2014 – Wyniki niedziela HPP-A i HZO-A Zbrosławice 11-14.04.2014 – Wyniki piątek HPP-A i HZO-A Zbrosławice 11-13.04.2014 – Wyniki sobota odbyły się
7 Amatorskie Zawody Konnw 02-03.08.2014      
8 Halowe Zawody Regionalne w Skokach 18-19.10.2014  PROPOZYCJE 18-19.10.2014 HZR-B  HZR-B Zbrosławice 18.10.2014 – Wyniki-sobota odbyły się
9 Halowe Zawody Regionalne w Skokach 08-09.11.2014  PROPOZYCJE 8-9.11.2014 HZR-B
 HZR-B Zbrosławice 8-9.11.2014 – Wyniki-sobotaHZR-B Zbrosławice 8-9.11.2014 – Wyniki-niedziela 9.11.2014 odbyły się
10 Halowe Zawody Ogólnopolskie w Ujeżdżeniu 21-23.11.2014     odwołane
11 Otwarte Zimowe Mistrzostwa Śląska oraz Halowe Zawody Regionalne w Ujeżdżeniu 22-23.11.2014  Propozycje O ZMŚl +ZR. w ujezdzeniu 22-23.11.2014  ZMŚ Zbrosławice 21-23.11.14 – wstępne listy startowe piątek-sobotaMistrzostwa_Slaska-2d ZMŚ Zbrosławice 21-23.11.14 – Wyniki -2-dzień ZMŚ Zbrosławice 21-23.11.14 – Wyniki -1-półfinal-kpl Mistrzostwa_Slaska 2014-1pfMistrzostwa_Slaska-3d ZMŚ Zbrosławice 21-23.11.14 – Wyniki -3-dzień odbyły się
12 Otwarte Zimowe Mistrzostwa Śląska oraz Halowe Zawody Regionalne w Skokach 12-14.12.2014  PROPOZYCJE Otwarte Zimowych Mistrzostw Śl + HZR-B 2014
 HZR-B Zbrosławice 12-14.12.2014 – Wyniki-piątekHZR-B Zbrosławice 12-14.12.2014 – Wyniki-sobotaHZR-B Zbrosławice 12-14.12.2014 – Wyniki-niedziela odbyły się

Kalendarz na 2013

ARCHIWUM

Rok 2013

HZR-B Zbrosławice 19 (wesja2).10.2013 – listy startowe Odbyły się

Lp. Nazwa Zawodów Data zawodów Wyniki zawodów Propozycje zawodów Uwagi
1 Halowe Zawody Regionalne w Skokach 2013-01-26 Propozycje ZR 26.01.2013 Wyniki HZR-B Zbrosławice 26.01.2013 Odbyły się
2 Halowe Zawody Regionalne w Skokach 16-17.03.2013 PROPOZYCJE 09-10.03.2013 HZR-B HZR-B Zbrosławice 16-17.03.2013 – Wyniki Odbyły się zawody przeniesione z 10-11.03.2013
3 Halowe Zawody Regionalne w Skokach 22-24.03.2013 PROPOZYCJE 22-24.03.2013 HZR-B HZR-Zbrosławice 22-24.03.2013 Wyniki piatek
HZR-Zbrosławice 22-24.03.2013 Wyniki niedziela
HZR-Zbrosławice 22-24.03.2013 Wyniki niedziela
Odbyły się
4 Halowe Zawody Ogólnopolskie Dzieci – Kucy i Małych Koni 22-24.03.2013 HZO_DiM 22-24.03.2013 HZO-B DiM Zbrosławice 22-24.03.2013 Wyniki piatek
HZO-B DiM Zbrosławice 23.03.2013 Wyniki sobota
HZR-Zbrosławice 22-24.03.2013 Wyniki niedziela
Odbyły się
5 Halowe Zawody Ogólnopolskie  w UjeżdżeniuEliminacje do Finału Ligi Ujeżdżenia Polski PołudniowejHalowe Zawody Regionalne  w Ujeżdżeniu 5-7.04.2013 HZO-A Zbrosławice + CDN.doc
Propozycje ZR-A w ujezdzeniu 5-7.04.2013
CDN i ZR-A Zbrosławice05-07.04-Eliminacje ligi
CDN-Zbrosławice-05-07.04.2013-wyniki kpl
CDN-Zbrosławice-05-07.04.2013-wyniki kpl
ZR-Zbrosławice-05-07.04.2013-wyniki kpl
Odbyły się
6 Halowe Zawody Regionalne w Skokach Pula nagród pieniężnych 10.000 zl. 20-21.04.2013 PROPOZYCJE 20-21.04.2013 HZR-B HZR-B Zbrosławice 20-21.04.2013 – Wyniki_kpl Odbyły się
7 Zawody Ogólnopolskie   ZO-B2* 02-04.08.2013 Zbroslawice_ZO-B2_02-04.08.2013 odwołane  
8 Zawody Regionalne w Skokach 03-04.08.2013 PROPOZYCJE 3-4.08.2013 HZR-B Zbrosławice    
9 Halowe Zawody Regionalne w Skokach 19-20.10.2013 PROPOZYCJE Zbrosławice 19-20.10.2013 HZR-B  HZR-B Zbrosławice 19-20.10.2013 – Wyniki-sobota
HZR-B Zbrosławice 19-20.10.2013 – Wyniki-niedziela
Odbyły się
10 Halowe Zawody Regionalne w Skokach 9-10.11.2013 PROPOZYCJE Zbrosławice 9-10.11.2013 HZR-B    
11 Halowe Otwarte Mistrzostwa Śląska oraz Halowe Zawody Regionalne w Ujeżdżeniu 22-24.11.2013 Propozycje HMŚl +ZR. w ujezdzeniu 22-24.11.2013 ZO-A,ZR-A_Zbroslawice-wyniki -1d 22.11.2013
ZO-A,ZR-A_Zbroslawice-wyniki-2d
Odbyły się
12 Halowe Zawody Ogólnopolskie w Ujeżdżeniu  w Ujeżdżeniu 22-24.11.2013 HZO-A_Zbroslawice_22-24.11.2013 (1) ZO-A,ZR-A_Zbroslawice-wyniki 3d Odbyły się
13 Zimowe Mistrzostwa Śląska oraz Halowe Zawody Regionalne w Skokach 13-15.12.2013 PROPOZYCJE Zimowych Mistrzostw Śl + HZR-B 2013 HZR-B Zbrosławice 13-15.12.2013 – Wyniki-piątek
HZR-B Zbrosławice 13-15.12.2013 – Wyniki-sobota
HZR-B Zbrosławice 13-15.12.2013 – Wyniki-niedziela (1)
Odbyły się

Kalendarz odznak na rok 2013

Lp. Organizator Dataegzaminu Dyscyplina Rodzaj odznaki Uwagi
1 OJ Zbrosławice 2013-01-27 Jeździectwo Srebrna Brązowa Odbyła się
2 OJ Zbrosławice 2013-02-15 Jeździectwo Srebrna Brązowa Odbyła się
3 OJ Zbrosławice 2013-05-04 Jeździectwo Srebrna Brązowa Odbyła się
4 OJ Zbrosławice 2013-05-25 Jeździectwo Srebrna Brązowa Odbyła się
5 OJ Zbrosławice 2013-06-29 Jeździectwo Srebrna Brązowa Odbyła się
6 OJ Zbrosławice 2013-07-08 Jeździectwo Srebrna Brązowa Dla obozów Uczestnictwo innych osób – start na własnych koniach
7 OJ Zbrosławice 2013-07-19 Jeździectwo Srebrna Brązowa Dla obozów Uczestnictwo innych osób – start na własnych koniach
8 OJ Zbrosławice 2013-07-30 Jeździectwo Srebrna Brązowa Dla obozów Uczestnictwo innych osób – start na własnych koniach
9 OJ Zbrosławice 2013-08-10 Jeździectwo Srebrna Brązowa Dla obozów Uczestnictwo innych osób – start na własnych koniach
10 OJ Zbrosławice 2013-08-21 Jeździectwo Srebrna Brązowa Dla obozów Uczestnictwo innych osób – start na własnych koniach
11 OJ Zbrosławice 2013-08-30 Jeździectwo Srebrna Brązowa Dla obozów Uczestnictwo innych osób – start na własnych koniach
12 OJ Zbrosławice 2013-09-28 Jeździectwo Srebrna Brązowa Odbyła się
13 OJ Zbrosławice 2013-11-16 Jeździectwo Srebrna Brązowa Planowana – zmiana terminu z 26.10 na 16.11.2013
14 OJ Zbrosławice 2013-12-07 Jeździectwo Srebrna Brązowa Planowana